Konkurs za projekte u okviru CEI univerzitetske mreže

Obavještavamo Vas da je 26. januara 2012. godine objavljen konkurs za projekte u okviru Univerzitetske mreže Centralno Evropske inicijative. Konkurs je otvoren do 26. marta tekuće godine.

Centralno evropska inicijativa se sastoji od 18 država članica Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, ÄŒeška, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina. CEI Univerzitetska mreža (CEI UniNet), osnovana je 2004. godine, i njena glavna aktivnost je u oblasti visokog obrazovanja. Saradnja u okviru CEI Univerzitetske mreže se realizuje u formi Zajedničkih projekata postdiplomskog akademskog karaktera, kao što su master i doktorski kursevi. Ljetnje škole, seminari i radionice mogu dtakođe biti prihvatljive pod uslovom da predviđaju elemente nastave sa trajanjem od najmanje jedne sedmice i dodjeljivanje sertifikata.

           Postoji  šest glavnih oblasti saradnje u okviru CEI Univerzitetske mreže

  • Napredna biotehnologija
  • Ekonomija
  • Životna sredina i održivi razvoj
  • ICT
  • Infrastruktura i logistika
  • Regionalni razvoj, javna uprava (sa modelima upravljanja)

Saradnja u drugim oblastima je  moguća u okviru CEI univerzitetske mreže. Zajednički projekti su zasnovani na principu mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Implementacija projekata treba da počne od jula 2012. godine. Trajanje projekata je godinu dana.

Sve aplikacije prolaze provjru prihvatljivusti u smislu ispunjavanja formalnih zahtjeva a nakon toga se podvrgavaju postupku ocjenjivanja. Postupak ocjenjivanja je podijeljen u tri faze:

Faza 1: Preliminarno ocjenjivanje koje sprovodi Izvršni odbor CEI Univerzitetske mreže

Faza 2: Ocjenjivanje od strane,predsjedavajućeg CEI Univerzitetske meže (rektor Univerziteta u Trstu) i  Sekretarijata CEI.

Faza 3: Selekciona lista se opet dostavlja Izvršnom odboru CEI Univerzitetske mreže na konačnu odluku.

Finansijska podrška dostupna za ovu godinu je  50.000 EUR za pet projekata na  konkurentskoj osnovi. CEI UniNet projekti su obično srednje veličine od 80.000,00 EUR to 100.000,00. Najviši iznos granta CEI je 10.000,00 EUR i ne može preći 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Aplikacije se podnose od strane Univerziteta/ ustanova visokog obrazovanja u zemljama članicama CEI, koje djeluju kao aplikanti/koordinatori zajedničkog programa u partnerstvu sa najmanje jednim univerzitetom iz zemlje članice CEI ( prednost se daje članicama CEI koje nijesu iz EU)

        Applikaciona forma je dostupna na web stranici CEI: www.ceinet.org

 Kontakt za detaljnije informacije :

CEI Secretariat                                  Tania Pibernik

Via Genova 9                                     Executive Officer

I – 34121 TRIESTE                             E-mail: pibernik@cei-es.org

www.ceinet.org                                   Tel. +39 040 7786 721