Konkurs za Erasmus Mundus II, Akcija I – Kreiranje zajedničkih master i doktorskih programa

Po prvi put u okviru Erasmus Mundus programa (Erasmus Munuds II - Akcija 1) otvorena je mogućnost da i zemlje Zapadnog Balkana, kojima pripada i Crna Gora, učestvuju u kreiranju zajedničkih master i doktorskih programa

Po prvi put u okviru Erasmus Mundus programa (Erasmus Munuds II – Akcija 1) otvorena je mogućnost da i zemlje Zapadnog Balkana, kojima pripada i Crna Gora, učestvuju u kreiranju zajedničkih master i doktorskih programa , u saradnji sa univerzitetima iz EU. Konkurs za akciju 1 (1A – zajedničke master studije, 1B – zajednički doktorski programi) u okviru programa Erasmus Mundus II otvoren do 30. aprila 2009. godine.  Kratak opis predloga za zajedničke master i doktorske studije treba predati do 31. marta 2009. godine.Uslovi učešća su minimalno uključivanje 3 visokoškolske institucije u predlog projekta. Pozivamo institucije  visokog obrazovanja za konkurisanje u okviru ovog programa.