Katedre

Žan Mone katedra je predavačko mjesto sa specijalizacijom u oblasti studija Evropske unije za univerzitetske profesore ili iskusnije predavače.

Žan Mone katedru mora voditi samo jedan professor, koji mora ostvariti najmanje 90 nastavnih časova po akademskoj godini tokom perioda od tri godine.

Nastavni časovi uključuju časove direktnog kontakta u kontekstu grupnih predavanja, seminare, mentorstva i mogu uključiti sve navedeno u formatu učenja na daljinu ali ne uključuju pojedinačna predavanja i/ili nadzor.

Aplikacije za Žan Mone katedre se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.