Kalendar konkursa

Rokovi za konkurisanje za projekte u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta u okviru programa Erasmus+ za 2019. godinu
Vrste projekata

Rok za konkurisanje

Ulogа institucijа iz progrаmskih zemаljаUlogа institucija iz pаrtnerskih zemаljа

Prijava se podnosi

Status

Naziv Akcije
Mobilnost pojedinaca u oblasti mladih5. februar 2020.

7. maj 2020.

1. oktobar 2020.
Koordinator

Partner
Partner

Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji

Otvoren

Ključna akcija 1
Strateška partnerstva u oblasti mladih

5. februar 2020.

7. maj 2020.

1. oktobar 2020.
Koordinator

Partner
Partner
Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 2
Projekti dijaloga mladih

5. februar 2020.

26. maj 2020.

1. oktobar 2020.
Koordinator

Partner
Partner
Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 3
Kolaborativna partnerstva21. april 2020.Koordinator

Partner
Partner
EACEA

OtvorenSport
Mala kolaborativna partnerstva21. april 2020.

Koordinator

Partner
Partner
EACEA
OtvorenSport
Neprofitni Evropski sportski događaji

21. april 2010.

Koordinator

Partner
Partner
EACEA
OtvorenSport
Međunarodna kreditna mobilnost u visokom obrazovanju
5. februar 2020.

KoordinatorPartnerNаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji

ZatvorenKljučna akcija 1

Erasmus Mundus zajednički master programi
13. februar 2020.


Koordinator

Partner
PartnerEACEA
ZatvorenKljučna akcija 1

Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja i obuke 23. april 2020.

Koordinator

Partner
PartnerNаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 2

Savezi sektorskih vještina26. februar 2020.


Koordinator

Partner
PartnerEACEAZatvorenKljučna akcija 2

Savezi znanja26. februar 2020.


Koordinator

Partner
PartnerEACEAZatvorenKljučna akcija 2

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

5. februar 2020.


Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAZatvorenKljučna akcija 2

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih5. februar 2020.Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAZatvorenKljučna akcija 2

Žan Mone (katedre, moduli, centri izuzetnosti, podrška asocijacijama, mreže, projekti)20. februar 2020.
Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAZatvorenŽan Mone aktivnosti