Izgradnja kapacita u oblasti mladih

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI MLADIH

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima između organizacija koje djeluju u oblasti mladih u programskim i partnerskim zemljama.

Projekti izgradnje kapaciteta mladih imaju za cilj: 

  • Podsticanje saradnje i razmjene u oblasti mladih između programskih zemalja i partnerskih zemalja iz različitih regiona svijeta.
  • Poboljšanje kvaliteta i prepoznatljivosti rada mladih, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama i povećanje njihove sinergije i komplementarnosti sa drugim obrazovnim sistemima, tržištem rada i društvom.
  • Podsticanje razvoja, testiranje i pokretanje šema i programa mobilnosti neformalnog učenja na regionalnom nivou (tj. između regiona svijeta)
  • Promovisanje transnacionalne mobilnosti neformalnog učenja između programskih i partnerskih zemalja, posebno ciljajući mlade ljude sa manjim mogućnostima, sa ciljem unapređivanja nivoa komptetencija učesnika i podsticanja njihovog aktivnog učešća u društvu.