Izabrani novi Erasmus Mundus zajednički master programi

Rezultati konkursa za 2018. godinu za 42 nova programa za Erasmus Mundus zajedničke master studije su objavljeni na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA):  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2018_en

Ovi programi su izabrani od ukupno 112 projektnih prijedloga obuhvaćenih ovim pozivom.

Od ukupnog budžeta u iznosu od 147.862.540 EUR, biće finasirana 42 programa EMJMD, dok se 4 prijedloga nalaze na rezervnoj listi.

Novi programi uključuju 4 konkursa za odabir studenata na godišnjem nivou. Ovi programi obuhvataju 2019. 2020. 2021. i 2022. godinu,  iako će neki programi započeti bez pripremne godine, vršeći odabir studenata odmah. Tokom perioda od 4 godine, u okviru ova 42 programa će biti omogućen odabir kanadidata za dodjelu za više od 3000 stipendija za Erasmus Mundus. Ukupno 2480 stipendija će biti dodijeljeno studentima širom svijeta iz budžeta Heading 1 ovog programa, (najmanje 75% budžeta se dodjeljuje partnerskim zemljama), dok će dodatnih 595 stipendija biti dodijeljeno iz budžeta Heading 4 za određene regionalne „prozore“, uključujući Južni Mediteran, zemlje Istočnog partnerstva i Srednju Aziju. U okviru prijedloga, ova 42 programa su već zahtijevala dodjelu dodatnog broja stipendija za jedan ili više „prozora“.

Koordinatori  42 programa su iz 12 različitih programskih zemalja, dok 26 programskih zemalja učestvuju kao punopravni partneri. Imamo 9 punopravnih partnera iz partnerskih zemalja koji učestvuju u 5 programa, i 259 pridruženih partnera od ukupnog broja partnerskih zemalja (61).

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u jednom novoizabranom zajedničkom master programu. Ovo je novi program evropskih studija, čiji koordinator je Univerzitet u Glazgovu. Ovaj program se sprovodi od strane 5 Univerziteta koji predstavljaju punopravne partnere (University of Glasgow, Universite Dˈaix Marseille, Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, Univerista Degli Studi Sociali Guido Carli i Universidad Autonoma de Madrid) i 24 pridružena partnera. Univerzitet Crne Gore učestvuje kao jedan od pridruženih partnera.