Ispraćaj studenata na razmjenu u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru

Na Univerzitetu Crne Gore je 08. septembra 2016. godine organizovan ispraćaj studenata koji će boraviti na razjmjeni u zimskom semestru u okviru Erasmus+ programa. Događaj su organizovali Univerzitet Crne Gore i Nacionalna Erasmus+ kancelarija.

Više od 60 studenata Univerziteta Crne Gore će u ovom semestru otići na studentsku razmjenu preko Erasmus+ programa i studirati na nekom od 38 univeriteta iz 15 zemalja  Evropske unije. Studente su pozdravili Prorektor prof. dr Maja Baćović, Nacionalni Erasmus+ kordinator Vanja Drljević i Ana Dragutinović iz Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.

Svoja iskustva studentima podijelila je i Halina Palmer Pierstak sa Univerziteta Opola u Poljskoj koja je trenutno na akademskoj razmjeni u okviru Erasmus + programa u Kancelariji za međunarodnu saradnju UCG.