Informativni dan – Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih i Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori, kojoj je od sada u mandatu i  praćenje i promocija Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i Izgradnje kapaciteta u oblasti sporta, organizuje Informativni dan u saradnji sa Upravom za sport i mlade, koji je posvećen predstavljanju i promovisanju otvorenih konkursa za mlade i sport u okviru programa Erasmus+. Ovaj događaj će biti održan 23.-eg marta 2022. godine, s početkom u 10:00h, u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore.

 

Organizacije koje su kvalifikovane za učešće u pozivu za mlade su javne i privatne organizacije koje se bave mladima (neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije, nacionalni Savjet za mlade, javni nadležni organi na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, obrazovni ili instraživački instituti i fondacije itd.)

Organizacije koje su kvalifikovane za učešće u pozivu za sport su javne i privatne organizacije koje se bave sportom (javna tijela i sportske organizacije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, nacionalni Olimpijski komitet, nacionalna sportska konfederacija, organizacija koja predstavlja pokret Sport za sve, organizacije koje su aktivne u oblasti promocije fizičke aktivnosti itd.)

Agenda događaja je dostupna ovde.

Molimo sve zainteresovane da pošalju potvrdu učešća na erasmusmontenegro@ac.me