U Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan je 1. novembra info dan posvećen programu cjeloživotnog učenja.

Na info danu su predstavljene mogućnosti koje pruža učešće u ovom programu kao i konkurs za 2013. godinu. Takođe je predstavljen i konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa.

 

Prezentacije sa info dana možete preuzeti ovdje.

Program cjeloživotnog učenja

Žan Mone program