HERE seminar “Status doktorskih kandidata EEC/WBC vs EU ili šire”

HERE seminar pod nazivom “Status doktorskih kandidata EEC/WBC vs EU ili šire” održaće se u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, dana 19. novembra, sa početkom u 9.30.

Ovaj seminar, podržan od strane EACEA kroz misiju tehničke pomoći (TAM), ima za cilj razmjenu informacija o praksama u pogledu statusa doktorskih kandidata u Crnoj Gori i zemljama EU.

Gostujući predavač na seminaru će biti prof. Lucas Zinner sa Univerziteta u Beču, dok će kao panelisti učestovati i predstavnici svih ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore, Ministarstva nauke, kao i studenti doktorskih studija.

Seminar je otvoren za predstavnike akademske zajednice kao i za studente doktorskih studija.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku