HERE seminar „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”

Obavještavamo vas da će se 14. maja 2019. godine, s početkom u 08:30h, u prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici, održati HERE seminar pod nazivom „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”. Seminar organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori i nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) uz podršku Evropske unije u okviru programa Erasmus+.

Cilj organizovanja ovakvog događaja je predstavljanje sistema rangiranja ustanova visokog obrazovanja kao značajnog mehanizma za ocjenjivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i mehanizma za unaprijeđenje i modernizaciju visokog obrazovanja. Seminar će, između ostalog, poslužiti kao prilika za predstavljanje cilja samog sistema rangiranja, njegovih prednosti, ali i eventualnih nedostataka, zakonodavnog okvira, kao i predstavljanje primjera sistema rangiranja na međunarodnom nivou.

Seminar će otvoriti predstavnici Ministarstva prosvjete, članovi HERE tima, kao i predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije. Predavač na seminaru će biti prof. dr. Melita Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.