HERE seminar “Pozicioniranje i razlikovanje primijenjenih studija u reformi visokog obrazovanja Crne Gore”

HERE seminar pod nazivom “Pozicioniranje i razlikovanje primijenjenih studija u reformi visokog obrazovanja Crne Gore” održaće se na Univerzitetu Crne Gore 5 i 6. decembra 2018. godine. Seminar je finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus+ kroz instrument Misije tehničke pomoći.

Cilj seminara je podsticanje diskusije o pozicioniranju i razlikovanju primijenjenih studija u crnogorskom visokom obrazovanju, benefitima ovih studija, potrebama tržišta rada i konkurentnosti svršenih studenata,  izazovima u organizaciji istih, kao i primjerima dobre prakse u Evropskoj uniji i šire. Na seminaru će kao gostujući predavači govoriti Prof. Constantinos S. Psomopoulos sa T.E.I. Piraeus i Prof. Volker Gehmlich sa Fachhochschule Osnabrück – University of Applied Sciences. Pored gostujućih predavača na seminaru će kao panelisti učestvovati i rukovodioci primijenjenih studijskih programa sa različitih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Organizator seminara je nacionalni tim eskperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) uz podršku Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.