Seminar će biti koncipiran kao kombinacija predavanja i radionica, na kom će učesnici biti u prilici da se upoznaju o aspektima priznavanja neformalnog i informalnog obrazovanja, evropske prakse i legislativu kada je ova oblast u pitanju. Učesnici će takođe biti u prilici da čuju o benefitima, procedurama i mogućnostima priznavanja prethodnog učenja u crnogorskom kontekstu, kao i dobre prakse iz EU.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.