Na Univerzitetu Crne Gore će se 26. aprila 2016. godine sa početkom u 9.30 održati HERE seminar na temu modularizacije kurikuluma.

Seminar organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Tim eksperata za reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori (HERE), kroz misiju tehničke podrške koji finansira Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Predavač na Seminaru će biti prof. Volker Gehmlich sa Univerziteta primijenjenih nauka u Osnabriku.

Pored izlaganja gostujućeg predavača, predviđene su i prezentacije predstavnika Univerziteta Crne Gore, privatnih univerziteta i Ministarstva prosvjete o aktuelnom trenutku u pogledu modularizacije kurikuluma na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Modularizacija kurikuluma je jedna od tema aktuelnih u procesu reforme visokog obrazovanja u Crnoj Gori i prepoznata je od strane zakonodavca u novom zakonu o visokom obrazovanju. Seminar je namijenjen cjelokupnom akademskom osoblju, menadžmentu univerziteta i univerzitetskih jedinica, kao i studentima.

Agendu seminara je dostupna na linku src=”/uploads/file/HERE%20seminar%20o%20modularizaciji%20kurikuluma%20%20program(cg).pdf.