HERE seminar o internacionalizaciji visokog obrazovanja

Seminar organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Tim eksperata za reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori (HERE), kroz misiju tehničke podrške koji finansira Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Predavač na Seminaru će biti Irina Ferencz iz Asocijacije za akademsku saradnju iz Brisela.

Internacionalizacija visokog obrazovanja je jedna od tema aktuelnih u procesu reforme visokog obrazovanja u Crnoj Gori i prepoznata je kao jedan od najznčajnijih ciljeva definisanih novom strategijom razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2020). Seminar je namijenjen cjelokupnom akademskom osoblju, menadžmentu univerziteta i univerzitetskih jedinica, kao i studentima.

Agendu seminara možete pronaći na linku.