HERE seminar o doktorskim studijama na Univerzitetu Crne Gore

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore će se 29-30. oktobra 2015. godine održati seminar o doktorskim studijama "Unapređenje kvaliteta doktorskih studija u Crnoj Gori, evropske prakse i iskustva". Predavač na seminaru će biti prof. dr Melita Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu. Organizaciju seminara podržava Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa. Seminar organizuju Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Cilj seminara je da se kroz prenošenje iskustava i dobrih praksi u zemljama Evropske unije doprinese izgradnji kapaciteta za doktorske studije kao i da obezbijedi i unaprijedi kvalitet doktorskih studija u Crnoj Gori.

S obzirom da je na Univerzitetu Crne Gore je uspostavljen novi model upravljanja doktorskim studijama, iskustva zemalja koje se ranije uspostavile slične modele su od velikog značaja za definisanje pravca razvoja doktorskih studija, izazova u pogledu upravljanja doktorskim studija u Crnoj Gori kao i uloge novoosnovanog  Centra za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore.