Obavještavamo vas da će se 24. septembra 2010. u okviru festivala nauke "Noć istraživača" , održati i EU Corner od 10-14h, u holu zgrade Tehničkih fakulteta. Predviđeno je da predstavnici tekućih Tempus projekata predstave svoje

Obavještavamo vas da će se 24. septembra 2010. u okviru festivala nauke “Noć istraživača” , održati i EU Corner od 10-14h, u holu zgrade Tehničkih fakulteta. Predviđeno je da predstavnici tekućih Tempus projekata predstave svoje projekte kroz poster  izložbu, zajedno sa FP7 projektima. Biće predstavljeni i EU programi mobilnosti za istraživače. Na EU Corneru će prisustvovati i koordinatori pomenutih programa, kao i lokalni koordinatori pojedinačnih projekata, koji će biti na raspolaganju za sva dodatna objašnjena u vezi sa projektima.