Obavještavamo Vas da je rok za prijavu projekata u okviru Žan Mone akcije programa Erasmus+ produžen do 26. marta 2015. godine.

Žan Mone program promoviše izuzetnost u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije.

Sve informacije, kao i izmijenjeni tekst konkursa mogu se ponaći na sljedećem  linku