Erasmus + Podrška projektima i aktivnostima u oblasti obrazovanja, obuke, omladine i sporta

Erasmus+ je program Evropske unije koji podržava projekte saradnje u tri oblasti:

  • obrazovanje,
  • mladi i
  • sport.

U najširem smislu, program Erasmus+ u oblasti obrazovanja ima sljedeće prioritete:

  • unaprijediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
  • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • osnažiti vezu obrazovanja sa svijetom rada,
  • stvoriti dodatne vrijednosti za evropski prostor obrazovanja,
  • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa Erasmus+ je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih vještina, solidarnosti i razumijevanja između kultura.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erasmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Erasmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namijenjena programu za  period 2014-2020 iznose 14,7 milijardi evra.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini djelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (to mogu da budu zemlje koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, među njima je i Crna Gora, ali i sve druge zemlje sveta).

Erasmus+ je naslijedio i objedinio četiri programa u kojima je Crna Gora učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine: Tempus, Erasmus Mundus, Program za cjeloživotno učenje i program Mladi u akciji. Neki od projekata ova četiri programa se još realizuju.

Za sprovođenje programa Erasmus+ nadležne su: