Nacionalni i regionalni prioriteti u okviru Erasmus + programa – KA2 Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019)

Nacionalni prioriteti su utvrđeni u bliskoj konsultaciji između EU Delegacija i Ministarstava odgovornih za visoko obrazovanje u partnerskim zemljama.

Regionalni prioriteti su utvrđeni od strane Evropske komisije na osnovu prioriteta i ciljeva EU spoljne politike sa regionima partnerskih zemalja, kako je određeno u njenim regionalnim strateškim dokumentima koji se odnose na različitet instrumente finansiranja. Oni se primjenjuju na sve prihvatljive regione u okviru akcije Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

U zavisnosti od zemalja uklučenih u projekat, nacionalni, regionalni ili cross cutting prioriteti mogu biti utvrđeni za obje kategorije projekata ( Zajednički projekti i strukturne mjere). U tom slučaju projekti treba da pokažu kako i u kolikoj mjeri su usklđeni sa ovim prioritetima. Projekti koji ne ispunjavaju nacionalne, regionalne ili cross cutting prioritete neće biti predloženi za finansiranje.

Postoje tri kategorije nacionalnih i regionalnih prioriteta, koje pokrivaju sljedeće oblasti:

  • Razvoj kurikuluma
  • Unapređenje upravljanja i operativnosti ustanova visokog obrazovanja
  • Razvoj sektora visokog obrazovanja u okviru društva u cjelini

Nacionalni projekti (projekti koji uključuju ustanove iz samo jedne partnerske zemlje) moraju biti u skladu sa nacionalnim prioritetetima zemlje.

Regionalni (multi-country) projekti, tj. projekti koji uključuju ustanove iz najmanje dvije prihvatljive partnerske zemlje, moraju poštovati regionalne prioritete ili ako je relevantno nacionalne prioritete partnerskih zemalja koje učestvuju u projektu. To znači da tema projekta mora biti navedena kao regionalni prioritet za svaku od partnerskih zemalja koje učestvuju u projektu, ili tema projekta mora biti navedena  kao nacionalni prioritet za svaku od partnerskih zemalja koja učestvuje u projektu. Prednost se daje projektima koji obrađuju predmetne oblasti koje su ile nedovoljno pokrivene prethodnim ili postojećim projektima i koji uključuju ustanove visokog obrazovanja iz partnerskih zemalja koje nijesu bile korisnice ili su imale ograničeno učešće u ovom programu kao i programima iz prethodne generacije.

Listu nacionalnih prioriteta za Crnu Goru i regionalnih prioriteta za zapadni Balkan za konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019) možete pronaći na sljedećem linku.

Listu nacionalnih prioriteta za sve partnerske zemlje i regione za konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019) u okviru Erasmus + programa – KA2 akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći na sljedećem linku.

Listu regionalnih  prioriteta za sve partnerske zemlje i regione za konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019) u okviru Erasmus + programa – KA2 akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći na sljedećem linku.

Objašnjenje prioriteta možete pronaći na linku.