Pravila za vođenje projekata

U cilju uspješne i efikasne realizacije Erasmus+  projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Izvršna agencija za obrazovanje audiviuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) je razvila set smjernica i uputstava za pravilno upravljanje projektima. Kao dodatak ovim smjernicama pripremljen je i set dokumenata i obrazaca za izvještavanje o projektnim aktivnostima, kao i finansijsko izvještavanje.

Koordinatori projekata su u obavezi da za izvještavanje o projektnim aktivnostima i finansijko izještavanje koriste forme propisane od strane EACEA.

Izvršna agenija za obrazovanje audiovizuelnu umjetnost  kulturu zadražava pravo na izmjene ovih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za dodatnim pojašnjenijma i instrukcijama tokom implementacije projekata. Inovirane verzije dokumenata će biti objavljene na web stranici Agencije, a koordinatori odnosnih projekata blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta su pripremljena posebno za svaki konkurs za prijavu CBHE projekata i mogu se pronaći ispod:

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2019. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A03/2018

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2018. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A05/2017

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2017. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A03/2016

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2016. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A04/2015

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2015. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A04/2014