Erasmus Mundus zajednički master programi

Erasmus Mundus zajednički master programi su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad ustanova visokog obrazovanja iz Evrope, kojima se nerijetko priključuju i ustanove i organizacije iz cijelog svijeta. Nastava na ovim programima organizuje se na više ustanova visokog obrazovanja iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome. Ovi programi su nastali u okviru prethodnog Erasmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, dok su sad integrisani u aktuelni Erasmus+ program.

 

Kako izgleda studiranje na jednom zajedničkom master programu?

Zajednički master programi najčešće traju dvije godine i izvode se na najmanje dvije, a obično tri različite ustanove visokog obrazovanja koje čine konzorcijum programa, od kojih je jedna koordinator. To za studente praktično znači promjenu države i univerziteta najmanje jednom tokom trajanja programa, a obično se svaki semestar izvodi na drugom univerzitetu.

Konzorcijum obuhvata skup univerziteta koji su formirali zajednički master program i učestvuju u njegovom izvođenju.

Institucija-koordinator je univerzitet kojem su u okviru konzorcijuma povjerene neke administrativne i menadžerske dužnosti koje nemaju drugi članovi konzorcijuma. U fazi prijave koordinatoru se podnose prijave za Erasmus+ stipendije.

 

Kakva je stipendija i šta je njome obuhvaćeno?

Stipendija za zajedničke master programe uključuje mjesečni iznos stipendije koji student dobija tokom trajanja studija u visini od 1.000 evra, naknadu za troškove prevoza i preseljenja, plaćenu školarinu (iznos školarine se direktno uplaćuje ustanovama koje učestvuju u izvođenju studijskog programa) i zdravstveno osiguranje tokom studija.

 

Šta podrazumijeva dvostruka, a šta višestruka ili zajednička diploma koja se stiče nakon završetka zajedničkog master programa?

Dvostruka/višestruka ili zajednička diploma jeste diploma koju student dobija po završetku studijskog programa. Zajedničku diplomu izdaju najmanje dvije ustanove vsokogobrazovanja na jednom dokumentu.

Pravila programa podrazumijevaju da student koji je upisan na neki od zajedničkih studijskih programa mora da studira na najmanje dvije ustanove, što znači da će po završetku studija dobiti najmanje dvostruku diplomu, a ako je studirao na više od dvije utanove – višestruku diplomu.

Razlika između zajedničke i dvostruke/višestruke diplome je ta što je zajednička diploma jedna diploma, potpisana od svih ustanva visokog obrazovanja na kojima je student studirao u okviru zajedničkog programa, a u slučaju dvostruke/višestruke diplome, svaka ustanova studentu izdaje posebnu diplomu koju priznaju druge ustanove visokog obrazovanja u konzorcijumu.

 

Uslovi za prijavu

Za stipendiju se mogu prijaviti državljani Crne Gore koji u posljednjih pet godina (računajući do dana prijavljivanja za stipendiju) nijesu živjeli ili boravili u nekoj od zemalja Evropske unije na školovanju ili praksi duže od 12 mjeseci. Takođe, potrebno je da je student završio ili da završava odgovarajuće osnovne studije i da ima najmanje 180 ECTS. U određenim slučajevima je neophodno da student ima ostvarenih 240 ECTS, ali je to uvijek naznačeno na web stranici datog master programa.

 

Informisanje i prijavljivanje u četiri koraka

 1. Na spisku od preko 100 programa iz različitih oblasti pronađite one za koje ste zainteresovani.
  Spisak je dostupan na sajtu Izvršne agencije (EACEA). Dati su kratak opis svakog programa, podaci o kontakt osobi i web stranica na kojoj je moguće pronaći sve informacije o konkretnom programu, načinu konkurisanja i rokovima, kao i ostale bitne informacije.
 2. Na web stranici svakog pojedinačnog programa proveriti sve informacije o programu, potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje.
 3. Ukoliko imate konkretnih nedoumica ili vaš slučaj donekle odstupa od onog koji je opisan u konkursu, slobodno se e-mailom obratite kontakt osobi sa institucije koja je koordinator programa.
  Njihove kontakt podatke možete pronaći u pdf dokumentu sa osnovnim informacijama o programu na listi svih programa sa sajta Izvršne agencije ili u dijelu sa kontakt informacijama na web stranici samog programa.
 4. Prijavite se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije.
  Dokumentacija se uvijek prilaže on-line, s tim što je u određenim slučajevima neophodno dostaviti određena dokumenta poštom.

 

Konkursni rokovi

Svaki program sa liste zajedničkih master programa ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije i neophodno ga je provjeriti na eb stranici samog programa. Za većinu zajedničkih master programa rokovi za prijavu uglavnom počinju u septembru ili oktobru i završavaju se u decembru ili januaru.

 

Kako se dodjeljuju stipendije?

Odluku o prihvatanju studenata na neki od Erasmus Mundus zajedničkih master programa donosi konzorcijum programa. Konačnu odluku o raspodjeli stipendija, na osnovu rang lista, donosi Evropska komisija. Postoji mogućnost da student koji se prijavio za zajednički master program bude prihvaćen na studijski program, a da pritom ne dobije Erasmus+ stipendiju.

Svaki student se može prijaviti na najviše tri takva programa u jednom konkursnom roku, a ako bude prihvaćen na više programa, mora se odlučiti za jedan. Ukoliko neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodjeljuje prvom sljedećem najbolje rangiranom kandidatu sa rezervne liste.

 

Važne napomene

 • Od studenta se može tražiti i objašnjenje dokumenata koje prilaže – na primjer, ako student nije studirao prema bolonjskom sistemu, od njega se može tražiti da priloži dokument koji pokazuje koliko ECTS poena vrijedi njegova diploma. Takav dokument izdaje fakultet na kojem je student diplomirao.
 • Mada ne treba računati na tu mogućnost, koordinatori programa su u određenim slučajevma voljni da dozvole naknadno dostavljanje određenog dijela konkursne dokumentacije. To se prije svega odnosi na diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama, koje student svakako neće imati u trenutku prijavljivanja ako je na završnoj godini ili je apsolvent, kao i na sertifikate o znanju jezika na kojem se nastava izvodi (najčešće engleski). Ukoliko student u trenutku prijavljivanja ne posjeduje sva potrebna dokumenta, treba da kontaktira sa osobom koja je odgovorna za administrativna pitanja na određenom programu (contact person), da izloži svoju situaciju i pita da li može i pod kojim uslovima naknadno da dostavi dio tražene dokumentacije.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na web stranici zajedničkog master programa uvijek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
 • diploma (uvjerenje) o diplomiranju,
 • transkript ocjena,
 • sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, CAE, CPE).

Spisak svih Erasmus Mundus zajedničkih master programa nalazi se na web stranici Izvršne agencije. Uz spisak, dostupan je i kratak opis svakog programa, podaci o kontakt osobi i sajt na kome je moguće pronaći sve informacije o navedenom programu, načinu konkurisanja, rokovima i ostale bitne informacije.