Konkursi u okviru Erasmus Mundus programa

2011 Erasmus Mundus konkurs (zatvoren)

akcije konkurs  rok status selekcije
Akcija 1: zajednički programi uključujuući i stipendije  

 

 

EACEA/41/10

 

 

 

 

29/04/2011

 

 

 

 

Rezultati selekcije

Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja

 

2010 Erasmus Mundus konkurs (zatvoren)

Konkurs EACEA/22/10 

akcije konkurs rok status selekcije
Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)

grupa 2: Egipat

grupa 3: (a) okupirane Palestinske teritorije, (b) Izrael

grupa 9: Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkmenistan

grupa 10: Albanija, Bosnia i Hercegovina , Makedonija, Kosovo (UNSCR 1244/99), Crna Gora, Srbija, Hrvatska.

 

 

 

 

 

 

 

EACEA/22/10 (zatvoren)

 

 

 

 

 

 

15/10/2010

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati selekcije

Konkurs EACEA/29/09

akcije konkurs rok Status selekcije
Akcija 1: zajednički programi uključujuući i stipendije  

 

EACEA/29/09 (zatvoren)

 

 

 

30/04/2010

 

 

 

Rezultati selekcije

Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja

2009 Erasmus Mundus konkurs (zatvoren)

akcije konkurs rok status selkcije
Akcija 1: zajednički programi uključujuući i stipendije Action 1:   EAC/04/2009 (DG EAC)  30/04/2009

 

Rezultati selekcije

 

Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)      
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja  EAC/30/2009 (DG EAC)  30/06/2009

 

Rezultati selekcije

 

 2007-2009: konkursi u okviru nekadašnjeg Prozora za spoljnu saradnju

Informacije o konkursima organizovanim u okviru Prozora za spoljnu (External Cooperation Window), možete pronaći na sledećim linkovima:

EuropeAid/124352/C/ACT/Multi (Partnerships selected in 2007)

EACEA/34/07 (Partnerships selected in 2008)

EACEA/21/08 (Partnerships selected in 2008 – Additional Call for Asia region)

EACEA/35/08 (Partnerships selected in 2009)

EACEA 13/09 (Partnerships selected in 2009 – Additional Call for Latin America region)