O Erasmus Mundus programu

Opšti cilj Erasmus Mundus programa je promovisanje Evropskog visokog obrazovanja, poboljšanje i povećanje perspektivnosti studenata i promovisanje interkulturalnog razumijevanja kroz saradnju sa trećim zemljama, u skladu sa ciljevima spoljne politike EU a u cilju doprinošenja održivom razvoju visokog obrazovanja u trećim zemljama.

Posebni ciljevi programa su:

— promovisanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja i  povećanje kvaliteta u visokom obrazovanju sa dodatno izraženim Evropskim vrijednostima, privlačnim u Evropskoj uniji i izvan njenih granica,u cilju stvaranja centara izvrsnosti.

— doprinos uzajamnom obogaćivanju društava razvijanjem kvalifikacija žena/muškaraca, tako da oni posjeduju odgovarajuće vještine, posebno u pogledu tržišta rada, da su bez predrasuda i posjeduju međunarodno iskustvo kroz promovisanje mobilnosti za najtalentovanije studente i profesore iz trećih zemalja da stiču kvalifikacije i/ili iskustvo u Evropskoj uniji i za najtalentovanije evropske studente i profesore prema trećim zemljama.

— doprinos razvoju ljudskih resursa kapaciteta za međunarodnu saradnju ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja kroz povećanje tokova mobilnosti između Evropske unije i trećih zemalja.

— poboljšanje pristupačnost i povećanje profila i vidljivosti Evropskog visokog obrazovanja širom svijeta kao i privlačnosti za državljane trećih zemalja i građane EU.

 Erasmus Mundus program obuhvata tri akcije:

 Akcija 1: Sprovođenje zajednikih programa na master (Akcija 1A) i doktorskom (Akcija1B) nivou i dodjela pojedinačnih stipendija za učešće u ovim programima;

Akcija 2: Erasmus Mundus partnerstva;

Akcija 3: Promocija Evropskog visokog obrazovanja.

Akcija 1 — Erasmus Mundus zajednički programi

Ova akcija ima za cilj uspostavljanje saradnje između ustanova visokog obrazovanja i akademskog osoblja u Evropi i trećim zemljama u cilju stvaranja polova izvrsnosti i obezbjeđivanja visoko obučenih ljudskih resursa. Sastoji se od dvije pod-akcije:

— Akcija 1A — Erasmus Mundus Master kursevi (EMMCs) i

— Akcija 1B — Erasmus Mundus zajednički doktorati (EMJDs)

Cilj pod-akcija je da podrže postiplomske programe  izvandrednog kvaliteta, zajednički razvijene od strane konzorcijuma Evropskih i, gdje je relevantno, Univerziteta iz trećih zemalja i da mogu doprinijeti povećanju zapaženosti i privlačnosti sektora visokog obrazovanja u Evropi. Ovakvi zajednički programi moraju uključiti mobilnost između univerziteta u konzorcijima i voditi dodjeljivanju priznatih zajedničkih, dvostranih ili višestranih dipoma/stepena.

Akcija 2 — Erasmus Mundus Partnerstva

Cilj ove akcije je uspostavljanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja iz Evrope i trećih zemalja kroz promociju mobilnosti na svim nivoima studija za studente (dodiplomce i master), doktorske kandidate, istraživače, profesore i administrativno osoblje (svi regioni i geografski lotovi ne mogu biti uključeni u sve vrste tokova mobilnosti).

Akcija 2 obezbjeđuje:

  • Podršku za uspostavljanje partnerske saradnje između evropskih utanova visokog obrazovanja i ustanova visokog obrazovanja iz ciljnih trećih zemalja/teritorija s ciljem organizovanja i sprovođenja strukturnih pojedinačnih aranžmana mobilnosti između partnera iz Evrope trećih zemalja/teritorija.
  • Stipendije različite dužine – u zavisnosti od prioriteta definisanih za odnosne treće zemlje i teritorije, nivoa studija ili posebno dogovorenih aranžmana u okviru partnerstva – za pojedince iz Evrope i trećih zemalja/teritorija (studente, naučnike, istraživače, stručnjake).

Akcija 2 – Erasmus Mundus Partnerstva je podijeljena u dva stranda:

—    Erasmus Mundus Akcija 2 — STRAND 1 — Partnerstva sa zemljama pokrivenim ENPI, DCI, EDF i IPA instrumentima (nekadašnji prozor za spoljnu saradnju)

— Erasmus Mundus Akcija 2 — STRAND 2 — Partnerstva sa zemljama i teritorijama koje pokriva Instrument za industrijalizovane zemlje (ICI).

Akcija 3 — Promocija evropskog visokog obrazovanja

Ova akcija ima za cilj promovisanje evropskog visokog obrazovanja kroz mjer povećanja njegove privlačnosti, profila, imidža, primijetnosti i pristupačnosti. Akcija 3 obezbjeđuje podršku transnacionalnim inicijativama, studijama, projektima, događajima i drugim aktivnostima u vezi sa međunarodnom dimenzijom svih aspekata visokog obrazovanja. Ove uključuju promociju, pristupačnost, osiguranje kvaliteta, priznavanje kredita, priznavanje evropskih kvalifikacija u inostranstvu i uzajamno priznavanje kvalifikacija sa trećim zemljama, razvoj kurikuluma, mobilnost, kvalitet usluga isl.

Aktivnosti akcije 3 mogu imati razne forme( konferencije, seminari, radionice, studije, analize, pilot projekti, nagrade,međunarodne mreže, izrada materijala za objavljivanje razvoj informacionih, komunikacionih i tehnoloških sredstava) i mogu se održavati bilo gdje u svijetu.

Vodič za Erasmus Mundus program i odgovarajući aplikacioni formulari za sve tri akcije su dostupni na sledećem linku:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php