Oslobađanje od plaćanja PDV-a

U skladu sa Okvirnim sporazumom između Vlade Crne Gore i Komisije Evropskih zajednica, po pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć EZ Crnoj Gori u okviru sprovođenja instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Ugovori o pružanju usluga, nabavci roba ili izvođenju radova koje realizuju izvođači registrovani u Crnoj Gori ili strani izvođači, a koji se finansiraju iz sredstava Zajednice, u Crnoj Gori ne podliježu plaćanju poreza na dodatu vrijednost, taksi za ovjeru ili upis dokumentacije, odnosno fiskalnih opterećenja sa jednakim dejstvom, bilo da takva opterećenja već postoje ili će se tek uvesti. Izvođači iz EZ oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) za pružene usluge, isporučenu robu i/ili radove koje su izvršili na osnovu ugovora sa EZ, uz pravo izvođača na prebijanje ili oduzimanje ulaznog PDV plaćenog u vezi sa pruženim uslugama, isporučenom robom i/ili izvršenim radovima od ukupnog PDV koji su oni naplatili za bilo koju od svojih drugih transakcija”. S tim u vezi proizvodi i usluge pribavljeni u okviru Tempus projekata oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Oslobađanje od PDV-a za korisnike projekata u okviru Tempus programa

 1) Korisnik projekta se obraća Generalnom direktoratu za konzularne poslove sa molbom za evidentiranje ugovora o donaciji, što je osnov za kasnije izdavanje potvrda o oslobađanju od PDV-a (kontakt: tel. 020/225 954). Generalni direktorat za konzularne poslove izdaje potvrdu o evidentiranju ugovora.

 2) Nakon nastanka troška, korisnici projekata na osnovu fakture za isporučenu robu, opremu ili uslugu pripremaju zahtjev za oslobađaje od PDV-a (Tax exemption request). Uz pripremljen zahtjev, korisnici dostavljaju i kopiju fakture s jasno naznačenim neto i bruto iznosom i visinom PDV-a. Zahtjev i propratna dokumenta korisnici dostavljaju Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje.

 3) Ministarstvo prosvjete, Direktorat za visoko obrazovanje izdaje Potvrdu o oslobađanju od PDV-a i dostavlja je korisniku, koju korisnik dostavlja Područnoj jedinici Poreske uprave radi oslobađanja od plaćanja PDV-a.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a

 

Oslobađanje od plaćanja carine za uvoz robe ili opreme za korisnike projekata u okviru Tempus programa

1) Korisnici projekata na osnovu fakture za isporučenu robu, opremu ili uslugu pripremaju zahtjev za oslobađanje od carine (Tax exemption request). Uz pripremljen zahtjev, korisnici dostavljaju i kopiju fakture. Zahtjev i propratna dokumenta korisnici dostavljaju Generalnom direktoratu za konzularne poslove.

2) Generalni direktorat za konzularne poslove u MVPEI-u priprema Uvjerenje o oslobađanju od plaćanja carine i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.

3) Korisnik dostavlja Uvjerenje o oslobađanju od plaćanja carine carinskom organu.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja carine