KLJUČNA AKCIJA 2: SARADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENU DOBRIH PRAKSI

Akcije u okviru Ključne Akcije 2 omogućavaju organizacijama iz različitih zemalja da rade zajedno, razvijaju, razmjenjuju i prenose najbolje prakse i inovativne pristupe u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.

EACEA upravlja sljedećim akcijama, koje su dio Opšteg konkursa za projekte i koje su detaljno opisane u Programskom vodiču:

  • Savezi znanja (saradnja između ustanova visokog obrazovanja i preduzeća);
  • Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (podržava saradnju sa partnerskim zemljama);
  • Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (podržava saradnju sa partnerskim zemljama).

Pored navedenog, ova KA2 podržava i akciju Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Selekciju i upravljanje ovom akcijom vrše Nacionalne agencije u zemljama učesnicama.