Obavještavamo Vas da Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizuje Erasmus+ informativni dan 18-og novembra 2019. godine, s početkom u 09:30h, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Erasmus+ informativni dan se organizuje u cilju informisanja javnosti o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u najvećem programu Evropske unije u oblasti obrazovanja – programu Erasmus+.

Događaj će poslužiti kao prilika da se javnost upozna sa rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u ključnoj akciji 1 “Međunarodna kreditna mobilnost”, i ključnoj akciji 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja”, kao i o rezultatima  u aktivnostima Jean Monnet, Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih i drugim.

U okviru informativnog dana biće predstavljen novi konkurs Erasmus+ programa i rokovi za podnošenje prijava za ključne akcije u oblasti visokog obrazovanja.

Info dan će pružiti priliku potencijalnim aplikantima da se upoznaju sa novinama u novom pozivu za prijavu projekata i  mogućnostima učešća njihovih institucija u različitima akcijama Erasmus+ programa .

Pozivamo  sve zainteresovane da uzmu učešće na pomenutom događaju.

Agenda info dana je dostupna na sljedećem linku.