Erasmus Mundus radionica „Povezivanje zapadnog Balkana”

Obavještavamo Vas de će se u Tirani u prvoj nedelji septembra održati dvodnevna radionica o mogućnostima povezivanja Erasmus Mundus studenata i svršenih studenata u zemljma zapadnog Balkana.Tema radionice je „Studentska mobilnost i priznavanje diploma u zapadnom Balkanu".

Ovaj događaj ima za cilj da obezbijedi mogućnosti Erasmus Mundus studentima i svršenim studentima da razviju radne odnose preko zemalja i predlože načine za podsticanje i olakšavanje studentske mobilnosti kao i priznavanje diploma.Tokom drugog dana radionice svršeni studenti će moći da se upoznaju sa zainteresovanim Erasmus Mundus kandidatima, da ih informišu o prepoznatljivosti Erasmus Mundus brenda kao i da odgovore na pitanja potencijalnih kandidata.

          Erasmus Mundus studenti i svršeni studenti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije mogu se prijaviti za učešće na ovoj radionici. Evropska povelja i Erasmus Mundus asocijacija će finansirati putne troškove i troškove smještaja. Da bi se omogućilo prisustvo što većeg broja učesnika potrebno je izabrati što jeftinije putne aranžmane (npr. putovati autom sa drugim studentima/svršenim studentima iz Vaše zemlje). Studenti koji budu izabrani dobiće dalja obavještenja prije početka događaja.

          Rok za podnošenje prijave je 15. jun 2011. godine do  17:00h.Prijava se podnosi elektronskim putem na mail european.chapter(at)em-a.eu, i dostupna je na slijedećem linku http://www.em-a.eu/home/news/article/western-balkans-networking-event-call-for-participants.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=6fab2274a0