Obavještavamo Vas da će 2. novembra, sa početkom u 12 sati održati Erasmus Mundus Informativni dan posvećen programima razmjene studenata, nastavnog i naučnog osoblja, koji su dostupni ustanovama visokog obrazovanja i studentima iz Crne Gore.

      Obavještavamo Vas da će 2.novembra, sa početkom u 12 sati održati Erasmus Mundus Informativni dan posvećen programima razmjene studenata, nastavnog i naučnog osoblja, koji su dostupni ustanovama visokog obrazovanja i studentima iz Crne Gore. Događaj zajednički organizuju Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta, Ministarstvo prosvjete i sporta – TEMPUS kancelarija i Univerzitet Mediteran. Informativni dan će biti održan u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Biće predstavljeni sledeći programi:

  • ERASMUS MUNDUS – Aktivnost I: stipendije za master i doktorske studije;
  • ERASMUS MUNDUS – Aktivnost II: projekat JoinEU-SEE, u kojem je partner Univerzitet Crne Gore;
  • ERASMUS MUNDUS – Aktivnost II: novoodobreni projekat S1-L11 EUROWEB, u kojem je partner Univerzitet Mediteran;