Obavještavamo vas da Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG, u saradnji sa Tempus kancelarijom organizuje Informativni dan o programima ERASMUS MUNDUS programu za zapadni Balkan i prozoru za spoljnu saradnju. Info dan će se

Obavještavamo vas da Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG, u saradnji sa Tempus kancelarijom organizuje Informativni dan o programima ERASMUS MUNDUS programu za zapadni Balkan i prozoru za spoljnu saradnju.
Info dan će se održati 12. oktobra 2009. u svečanoj Sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 10h.