Obavještavamo vas da Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG, u saradnji sa Tempus kancelarijom organizuje Informativni dan o programima ERASMUS MUNDUS programu za zapadni Balkan i prozoru za spoljnu saradnju. Pomenuti Info dan bi

Obavještavamo vas da Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG, u saradnji sa Tempus kancelarijom organizuje Informativni dan o programima ERASMUS MUNDUS programu za zapadni Balkan i prozoru za spoljnu saradnju.
Pomenuti Info dan biće, takođe, organizovan i na Filolozofskom Fakultetu u Nikšiću,  9. oktobra 2009, sa početkom u 10h.