Erasmus Mundus External Cooperation Window – produžetak projekta Basileus

Obavještavamo vas da je projekat Basileus dobio produženje od Evropske komisije, tako da će se nastaviti i u narednom periodu (2010/2011 akademska godina). Sve detaljnije informacije možete naći na web-site-u Basileus projekta

Obavještavamo vas da je projekat Basileus dobio produženje od Evropske komisije, tako da će se nastaviti i u narednom periodu (2010/2011 akademska godina). Sve detaljnije informacije možete naći na web-site-u Basileus projekta www.basileus.ugent.be.