U Dubrovniku je 29-30. aprila 2015. godine održan dvodnevni kontakt seminar na temu "Unapređivanje regionalne saradnje u okviru Erasmus+ programa".

Seminar je organizovan od strane Erasmus+ nacionalnih agencija iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Austrije. Cilj ovog seminara je bio da olakša pronalaženje partnerskih institucija visokog obrazovanja iz programskih zemalja (Austrije, Hrvatske, Slovenije i Njemačke) i partnerskih zemalja (Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije) za projekte mobilnosti i jačanja kapaciteta u okviru Erasmus+ programa.

Na seminaru su učestovali predstavnici nacionalnih agencija i ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja organizatora seminara, predstavnici nacionalnih Erasmus+ kancelarija i ustanova visokog obrazovanja iz zemalja regiona Zapadnog Balkana, kao i predstavnik Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije.

Analiza pristiglih prijava za projekte kreditne mobilnosti pokazala je da sredstva koje su Nacionalne Erasmus+ agenije iz nekih od programskih zemalja (Velika Britanija, Francuska, Belgija, Njemačka, španija, Finska) imale na raspolaganju za projekte kreditne mobilnosti sa partnerskim zemljama Zapadnog Balkana nijesu u potpunosti iskorišnjenja.

Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije je dao preporuku da Nacionalne agencije koje to žele, otvore drugu rundu prijava za konkurs 2015 za regione koji nijesu iskoristili sva sredstva koja su bila predviđena. Drugi krug prijava bi bio otvoren od sredine juna tekuće godine i bio bi otvoren do 24. septembra 2015. godine.