Erasmus+ kontakt seminar sa zemljama Zapadnog Balkana

Erasmus+ kontakt seminar sa zemljama Zapadnog Balkana održan je u Beču 17-18. decembra 2015. godine.

Seminar je okupio oko 200 predstavnika ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja (EU, Makedonija, Lihteštajn, Turska, Island, Norveška), kao i iz zemalja Zapadnog Balkana. Cilj događaja je bio da stimuliše kontakte i učešće ustanova visokog obrazovanja u projektima u okviru Erasmus+ programa. Seminar je trebao da omogući povećanje broja projekata sa regionom Zapadnog Balkana u konkursu za 2016. godinu, kroz  konkretne mogućnosti povezivanja.

Poseban fokus je bio usmjeren na međunarodnu kreditnu mobilnost kako bi se naprijedila razmjena studenata i nastavnog osoblja. Ostali segmenti Erasmus+ programa (Izgradnja kapaciteta, Erasmus Mundus zajednički master programi i Žan Mone) takođe su bili zastupljeni, kao i diskusija o strateškom korišćenju programa za razvoj regiona Zapadnog Balkana.

Pored predstavljanja akcija Erasmus+ programa i mogućnosti za učešće institucija iz zemalja Zapadnog Balkana, posebne sesije za povezivanje partnera su takođe organizovane tokom seminara.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ispod.

17. decembar 2015. godine

Pregled rezultata selekcije projekata za 2015 i konkurs za 2016, Marlène BARTES, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu 

Projekti saradnjes: Erasmus Mundus zajednički master programi, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Žan Mone, Helene SKIKOS, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu  

Prioriteti u obrazovanju i strategije za Zapadni Balkan, Helene SKIKOS, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu

Primjeri saradnje

 Ulrike KRAWAGNA, Univerzitet u Gracu, Austrija 

Lumnije BAJRAMI, Univerzitet u Prištini, Kosovo*

18. decembar 2015. godine

Međunarodna kreditna mobilnost, Marlène BARTES, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu  

Erasmus Mundus zajednički master programi, Martina FRIEDRICH, Nacionalna agencija, Austrija 

Žan Mone, Martina FRIEDRICH, Nacionalna agencija, Austrija 

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Suad MUHIBIC, Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Bosna i Hercegovina

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Edit DIBRA, Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Albanija