Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Rezultati selekcije projekata

Obavještavamo Vas da je završena selekcija aplikacija u okviru konkursa Erasmus+ programa za Izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju i da su objavljeni rezultati selekcije.

U okviru ovog konkursa će biti finansirano 140 projekata. 

Crna Gora je bila uključena u 23 projektne prijave, što pokazuje veliku zainteresovanost akademske zajednice za učešće u EU projektima, kao i dobru povezanost akademske zajednice s ustanovama visokog obrazovanja iz regiona i EU.

Od ukupnog broja prijavljenih, odobreno je 15 projekata za region zapadnog Balkana, koji su  regionalnog karaktera, što je bio jedan od prioriteta. Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u četiri novoizabrana  projekta, koji se odnose na na jačanje istraživačkih kapaciteta, poboljšanje položaja studenata sa invaliditetom, unapređenje bibliotečkih servsa i razvoj master studija u oblasti informacionih tehnologija. Ukupan budžet projekata u kojima učestvuju ustanove iz Crne Gore oko 3,5 miliona eura.

Detaljan opis projekata u kojima učestvuju ustanove iz Crne gore je dostupan na linku: http://www.neomontenegro.ac.me/presjekprojekata.php?l=mn&ptype=Erasmus  

Rezultate selekcije možete preuzeti na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).