Erasmus+ izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – rezultati selekcije za 2019. godinu

Objavljeni su rezultati selekcije projekata za 2019. godinu u okviru konkursa za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u oblasti mladih. U okviru prozora za Zapadni Balkan odobrena su 32 projekta.

Organizacije iz Crne Gore su zabilježile odličan uspjeh u pogledu prihvaćenih aplikacija u okviru poziva za 2019. godinu. Za finansiranje je izabrano 14 projekata, od kojih su u 4 projekta koordinatori iz Crne Gore, dok u ostalima organizacije iz Crne Gore učestvuju kao partneri. Ukupan budžet projekata u kojma učestvuju crnogorske institucije je 1,27 miliona eura. Lista svih izabranih projekata u konkursu za 2019. godinu je dostupna na sljedećem linku