Obavještavamo vas da će se Erasmus+ informativni dan, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, održati u utorak 24. novembra 2015. godine u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 09.30 časova.

Erasmus+ je program za saradnju Evropske unije koji pokriva oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ nasljeđuje tri programa za obrazovanje u kojima je Crna Gora do sada učestvovala – Tempus, Erazmus Mundus i Program za cjeloživotno učenje, kao i program Mladi u akciji.

Na Info danu će biti predstavljen konkurs Erasmus+ programa za 2016. godinu prijavu projekata u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, kreditne mobilnosti, Erasmus Mundus zajedničkih master programa i Žan Mone akcije, koji čine međunarodnu dimenziju Erasmus+ programa.  Na info danu će biti prisutan Franco Burgio, programski menadžer za Crnu Goru, tako da će to biti jedinstvena prilika da porazgovarate s njim o svim nedoumicama u vezi s pomenutim akcijama. Rezultati konkursa za 2015. godinu u okviru akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju i Međunarodna kreditna mobilnost će takođe biti predstavljeni na info danu.

Agendu info dana možete pronaći ovdje.