Erasmus+ je program za saradnju Evropske unije koji podržava saradnju u  oblastima obrazovanja, mladih i sporta i trajaće od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ nasljeđuje tri programa za obrazovanje u kojima je Crna Gora do sada učestvovala – Tempus, Erasmus Mundus i Program za cjeloživotno učenje, kao i program Mladi u akciji.

Na Info danu će biti predstavljen konkurs Erasmus+ programa za 2018. godinu prijavu projekata u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, kreditne mobilnosti, Erasmus Mundus zajedničkih master programa i Žan Mone akcije, koji čine međunarodnu dimenziju Erasmus+ programa. Rezultati konkursa za 2017. godinu u okviru akcije Izgradnja kapaciteta u visokom će takođe biti predstavljeni na info danu.

Preliminarnu agendu info dana možete preuzeti na sljedećem linku.