Obavještavamo vas da će se Erasmus+ informativni dan, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, održati u četvrtak 13. oktobra 2016. godine na Univerzitetu Donja Gorica, sa početkom u 10.00 časova.

Erasmus+ je program za saradnju Evropske unije koji podržava saradnju u oblastima obrazovanja, mladih i sporta i trajaće od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ nasljeđuje tri programa za obrazovanje u kojima je Crna Gora do sada učestvovala – Tempus, Erasmus Mundus i Program za cjeloživotno učenje, kao i program Mladi u akciji.

Na Info danu će biti predstavljen konkurs Erasmus+ programa za 2017. godinu prijavu projekata u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, kreditne mobilnosti, Erasmus Mundus zajedničkih master programa i Žan Mone akcije, koji čine međunarodnu dimenziju Erasmus+ programa. Rezultati konkursa za 2016. godinu u okviru akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju i Međunarodna kreditna mobilnost će takođe biti predstavljeni na info danu.

Agendu info dana možete preuzeti na sljedećem linku.