Erasmus+ CBHE projekat RE@WBC – Softver za antiplagijarizam na Univerzitetu Crne Gore

Univerzitet Crne Gore je počeo koristiti softver za antiplagijarizam iThenticate, najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja. Softver iThenticate je nabavljen u okviru Erasmus+ projekta koji podržava razvoj visokog obrazovanja i istraživačkog potencijala u cilju doprinosa daljem razvoju zemalja Zapadnog Balkana: "Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB Region".

iThenticate najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja, pokrenut 2004. godine. Softver upoređuje rukopise u formatima txt, pdf, doc, kako sa radovima u časopisima sa otvorenim pristupom – „open access“,  tako i sa radovima u časopisima bez otvorenog pristupa, sa knjigama, zbornicima sa konferencija, kao i web sadržajima na engleskom i drugim jezicima.

Predsjednik Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore i lokalni koordinator projekta prof. dr Vladimir Pešić je najavio da će Naučni Odbor u saradnji ca Centrom za doktorske studije i Centrom za kvalitet i studije Univerziteta Crne Gore intenzivirati kontrolu doktorskih disertacija kao i magistarskih teza.

Profesor Pešić je kazao da je cilj projekta ne samo prevencija pojave plagijarizma, već prije svega  unapređenje akademskih vještina naučnog pisanja studenata doktorskih i magistraskih studija kao i akademskog osoblja.