Drugi poziv za projekte međunarodne kreditne mobilnosti

Obavještavamo Vas da je otvoren drugi poziv za prijavu projekata međunarodne kreditne mobilnosti (International Credit Mobility) u okviru Ključne akcije 1 Erasmus+ programa.

Kao što je najavljeno u maju, većina Nacionalnih agencija je otvorila drugi poziv za projekte u okviru konkursa za međunarodnu kreditnu mobilnost za 2015. godinu. Poziv je otvoren za projekte mobilnosti sa regionima sa kojima nijesu iskorišćena sva raspoloživa sredstva u okviru konkursa koji je trajao do 4. marta 2015. godine, među kojima je i region Zapadnog Balkana.

Ovaj poziv omogućava ustanovama visokog obrazovanja iz Crne Gore da konkurišu za projekte mobilnosti sa ustanovama visokog obrazovanja iz sljedećih programskih zemalja: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Republika ÄŒeška, Njemačka, Danska, Estonija, španija, Finska, Francuska, Mađarska, Irska, Letonija, Makedonija, Malta, Holanija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka i Velika Britanija.

Projekti kreditne mobilnosti zasnovani su na principu uspostavljanja bilateralnih sporazuma (interinstitucionalnih sporazuma) sa ustanovama visokog obrazovanja iz programskih zemalja. Nakon potpisivanja interinstitucionalnog spoazuma, ustanova visokog obrazovanja iz programske zemlje podnosi aplikaciju Nacionalnoj agenciji za Erasmus+ program u svojoj zemlji.

Poziv je otvoren do 24. septembra 2015. godine u 12:00 (CET).

Izvršna agencija za obrazovanje audiovizulnu umjetnost i kulturu će uskoro objaviti formular za prijavljivanje. Za pripremanje aplikacije može pomoći model aplikacione forme koji se nalazi na linku.

Sve informacije su takođe dostupne na web stranici Nacionalne Erasmus + kancelarije, kao i na web stranicama Nacionalnih agencija za Erasmus+ program koje su objavile poziv.