Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Albanija uključene u Erasmus+ program Evropske komisije

Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Albanija potpisale su 19. juna 2014. godine Sporazum o djelimičnom učešću u Erasmus+ programu Evropske komisije u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period od 2014-2020. godine

U okviru WB PET platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, 19-20. juna u Briselu je održan treći u nizu ministarski sastanak koji okuplja ministre i pomoćnike ministara u oblasti obrazovanja, kako bi zajedničkim naporima pokušali da unaprijede obrazovni sistem u svim njegovim segmentima. Ovogodišnji ministarski sastanak ima za temu obrazovanje i obuku nastavnika. Crnogorsku delegaciju na sastanku činili su ambasador Ivan Leković, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih Nataša Gazivoda i Vanja Drljević, nacionalni Erasmus+ koordinator.

Ovodogišnji sastanak imao je poseban značaj za Crnu Goru. Direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, Mubera Kurpejovic potpisala je Sporazum o učešću Crne Gore u Erasmus + programu sa Generalnim direktorom Direktorata za obrazovanje i kulturu EK.

Sporazum je značajan za Crnu Goru jer Erasmus + predstavlja sveobuhvatan program koji obuhvata cjelokupno obrazovanje, obuku, mlade i sport. Erasmus + objedinjuje sedam postojećih programa u jedan: Program Cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, i pet programa međunarodne saradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program saradnje sa industrijalizovanim zemljama).

Potpisivanjem Sporazuma Crna Gora ce moći da učestvuje u centralizovanim akcijama Erasmus+ programa.

Informacija o ptpisivanju sporazuma objavljena je i na zvaničnoj web stranici Evropske komisije http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/balkans-part-erasmus_en.htm