Coimbra Group program stipendija za mlade istraživače iz evropskog susjedstva

Univerziteti Coimbra grupe nude kratkotrajne posjete mladim istraživačima sa ustanova visokog obrazovanja iz evropskog susjedstva. Glavni cilj ovog programa stipendija je da omogući naučnicima da preduzmu istraživanja na kojima su angažovani na njihovim matičnim ustanovama i da im pomogne da uspostave akademske i istraživačke kontakte.

Izabrane zemlje za program stipendiranja za 2015. godinu su: Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Palestina, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

šema je namijenjena mladim profesorima (mlađim od 35 godina). Aplikanti treba da budu državljani i rezidenti jedne od navedenih zemalja, članovi akademskog osoblja univerziteta sa sjedištem u jednoj o navedenih zemalja. Osim toga, u većini slučajeva treba da iamju status postdoktoranata ili ekvivalentan status, mada neke ustanove mogu nuditi mogućnosti za student doktorskih studija.

Rok za apliciranje je 31. mart 2015.godine.

On-line aplikaciona forrma je dostupna na linku: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Za sve dalje informacije može kontaktirati  Anna Quici (quici@coimbra-group.eu).

 

 

Coimbra