Coimbra Group – Prijave za program stipendiranja mladih istraživača iz “Evropskog susjedstva” za 2019. godinu

Obaviještavamo vas da je, kao i svake godine, Coimbra Group objavila Poziv za podnošenje prijava za dodjelu stipendija za kratkoročni istraživački boravak na univerzitetima koji predstavljaju članove ove grupe. Kvalifikovani za prijavu su mladi istraživači (rođeni 1. januara 1984. godine ili mlađi), koji dolaze iz neke od zemalja “Evropskog susjedstva”, i to: Albanije, Alžira, Jermenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Egipta, Sjeverne Makedonije, Gruzije, Izraela, Jordana, Kazahstana, Kosova, Kirgistana, Libana, Libije, Moldavije, Crne Gore, Maroka, Palestine, Srbije, Sirije, Tadžikistana, Tunisa, Turkmenistana, Ukrajine i Uzbekistana.

Glavni cilj ovog programa stipendiranja je da omogući istraživačima da sprovedu istraživanja u kojima učestvuju na njihovoj matičnoj instituciji, kao i da im pomogne u uspostavljanju akademskih i istraživačkih kontakata.

Važno je napomenuti da kandidati moraju biti državljani neke od navedenih zemalja ili moraju imati boravište u nekoj od istih, kao i da moraju biti članovi akademskog osoblja na nekom od univerziteta sa sjedištem u pomenutim zemljama ili na drugoj odgovarajućoj instituciji.

Rok za podnošenje prijava je 31. mart 2019. godine.

Sve informacije u vezi sa dodjelom granta, kriterijumima za dodjelu istog, kao i samu prijavu, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships