Coimbra Group program stipendiranja – Objavljen poziv za podnošenje prijedloga za 2021. godinu

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je objavljen poziv za podnošenje prijedloga za Coimbra Group program stipendiranja za 2021. godinu.

Ovaj program je namijenjen mladim istraživačima i osoblju sa univerziteta u Latinskoj Americi, Supsaharskoj Africi, i zemljama evropskog susjedstva. Coimbra Group univerziteti nude više od 70 stipendija za mlade profesore i istraživače koji su državljani i stanovnici Latinske Amerike, Supsaharske Afrike kao i zemalja evropskog susjedstva (Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo*, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Palestina, Sjeverna Makedonija, Rusija, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan).

Program se sprovodi u cilju omogućavanja istraživačima da “internacionalizuju” istraživanje koje sprovode na svojim matičnim ustanovama, kao i u cilju povezivanja sa istraživačkim i akademskim kontaktima u Evropi. Ova inicijativa se naročito odnosi na pružanje podrške sprovođenju kraćih istraživačkih boravaka na jednom od 19 univerziteta u Evropi.

Prijave se podnose online putem zvaničnog website-a Coimbra Group.

Rok za podnošenje prijava je 16. april 2021. godine (prema vremenskoj zoni u Briselu).

Naročito je važno da imate u vidu da svaki regionalni program stipendiranja ima posebne zahtjeve, kao i da obavještenje o odabiru dostavlja ustanova domaćin.