Cluster sastanak lokalnih koordinatora novoodobrenih projekata

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore je danas održan cluster sastanak Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) odobrenih u okviru konkursnog roka za 2019. godinu.

Sastanak je imao za cilj upoznavanje sa novim projektima prije početka same implementacije, kao i diskusiju o mogućim izazovima i preprekama za njihovu realizaciju. Na sastanku je bilo riječi i o finansijskim pravilima koja se odnose na pomenutu generaciju projekata, odnosno o projektnom i finansijskom menadžmentu istih.

U okviru Erasmus+ konkursa za 2019. godinu za ključnu akciju 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja odobreno je 9 projekta u kojima učestvuju ustanove visokog obrazovanja iz naše zemlje (od kojih su 3 koordinatorska, dok u preostalim projektima institucije iz Crne Gore učestvuju kao partneri), što je rekordan broj kada je u pitanju dosadašnje učešće naših univerziteta u programu Erasmus+.

Stoga je organizovanje ovakvog sastanka od izuzetnog značaja, jer su po prvi put na lokalnom nivou predstavljeni ciljevi i očekivani rezultati projekata i istovremeno definisani koraci koji su važni na samom početku kako bi se olakšala dalja implementacija projekata.

Pored lokalnih koordinatora projekata, sastanku su prisustvovali i predstavnici menadžmenta ustanova visokog obrazovanja, kao i neakademski partneri koji učestvuju u projektima.

Ovom prilikom najavljen je i Erasmus+ informativni dan, koji će se održati 18. novembra 2019. godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, čiji je cilj predstavljanje novog poziva za prijavu Erasmus+ projekata i informisanje javnosti o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u Erasmus+ programu, najvećem programu Evropske unije u oblasti obrazovanja.

Prezentacija Nacionalne Erasmus+ kancelarije o projektnom menadžmentu je dostupna na sljedećem linku.