Cluster sastanak Erasmus+ i Tempus projekata u oblasti razvoja kurikuluma

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizovali su na Univerzitetu Crne Gore sastanak sa rukovodiocima Erasmus+ i Tempus projekta koji za temu imaju razvoj kurikuluma.

Sastanak je otvorio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić, i ovom prilikom naglasio značaj koji ovi projekti imaju za oblast visokog obrazovanja, kao i za modernizaciju sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali Giulia Moro, programski menadžer Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) iz Brisela, predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, kao i koordinatori 14 projekata koji su bili tema sastanka. Sastanku su prisustvovali i predstavnici novoosnovane Agencije za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja.

Projektni menadžer EACEA za Crnu Goru g-đa Giulia Moro je naglasila da se najveći broj Erasmus+ i Tempus projekata odnosi na oblast razvoj kurikuluma, i da stoga Evropska komisija posvećuje posebnu pažnju implementaciji ove vrste projekata.

Sastanak je imao za cilj sagledavanje rezultata Erasmus+ i Tempus projekata, njihovog uticaja na sistem visokog obrazovanja, kao i diskusiju o problemima na koje se nailazilo prilikom implementacije. Poseban akcenat je stavljen na aspekt održivosti projekata. Članovi nacionalnog tima eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) prof. dr Mira Vukčević i prof. dr Jelena Knežević su moderirale sesije posvećene izazovima u implementaciji projekata i njihovoj održivosti.

Na sastanku je razmatran  opšti uticaj projekata na sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i date su i brojne preporuke koje treba da olakšaju implementaciju projekata koji su u toku i budućih projekata.