U organizaciji nacionalnih Erasmus+ agencija iz 4 zemlje (Austrija, Češka, Mađarska i Slovačka), u Brnu (Češka), 15-og i 16-og oktobra 2019. godine održan je događaj pod nazivom “Central European Joint Infoday”.

Ovaj događaj je bio usmjeren na međunarodnu dimenziju programa Erasmus+, tj. ključne akcije u okviru ovog programa (Erasmus Mundus zajednički master programi, Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, Jean Monnet i Savezi znanja) koje doprinose osnaživanju saradnje između programskih i partnerskih zemalja u oblasti visokog obrazovanja.

Pored brojnih predstavnika nacionalnih Erasmus+ agencija iz pomenutih zemalja, ali i predstavnika Nacionalnih Erasmus+ kancelarija iz Libana i Moldavije, na događaju je učestvovala i Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, koja je ovom prilikom predstavila sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori, a govorila je i o mogućnostima ostvarivanja buduće saradnje naše zemlje sa Austrijom, Češkom, Mađarskom i Slovačkom.