Balkanska mreža za učenje na daljinu – BADEN

U okviru Tempus projekta 511126-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-SMGR "Povećanje kvaliteta učenja na daljinu na ustanovama visokog obrazovanja u zapadnom Balkanu", kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu osnovana Balkanska mreža za učenje na daljinu – BADEN.

Predviđeno je da BADEN služi kao mreža profesionalaca i praktičara u oblasti elektronskog učenja i učenja na daljinu, čije će aktivnosti biti: razvoj informatičkog društva u regionu Balkana kroz poboljšanje i promovisanje kvaliteta elektronskog i učenja na daljinu, modernizacija obrazovanja promovisanjem regionalne i međunarodne saradnje povezivanjem ustanova i pojedinaca kao i razmjenom informacija u oblasti elektronskog i učenja na daljinu,  približavanje Evropskom prostoru visokog obrazovanja, podizanje nivoa pedagoškog i tehničkog znanja u oblasti učenja na daljinu, jačanje obrazovnog i civilnog sektora za uspješnu primjenu učenja na daljinu, njegovanje istraživačkog duha za dalji razvoj učenja na daljinu, jačanje odgovornosti u okviru pedagoške prakse u oblasti učenja na daljinu, efikasnije zapošljavanje i poboljšanje ekonomskog razvoja kao i podizanje društvene svijesti o značaju elektronskog i učenja na daljinu u svim aspektima formalnog i neformalnog obrazovanja.

Informacije o BADEN mreži su dostupne na web stranici mreže http://www.baden.edu.rs/en/