Asocijacija za akademsku saradnju (ACA) u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori i Univerzitetom Crne Gore organizuju kontakt seminar sa partnerskim ustanovama sa zapadnog Balkana 25. oktobra 2018. godine na Univerzitetu Crne Gore.

Potreba za većom i snažnijom saradnjom između partnera sa zapadnog Balkana i članova ACA mreže je zajednički prepoznata kao jedan od prioriteta u izgradnji partnerstava i mogućnosti učenja jednih od drugih u Evropi. Stoga, ovaj događaj ima za cilj da dovodeći u region sve ključne aktere definiše najbolje modele za zajednički rad u budućnosti na efikasan i održiv način.

Događaj će okupiti predstavnike Nacionalnih Erasmus+ Agencija iz Slovenije, Austrije, Grčke, Finske, Holandije, Mađarske, Estonije, Holandije, Njemačke i Makedonije, kao i predstavnike Nacionalnih Erasmus+ kancelarija iz zemalja zapadnog Balkana.

Događaj je otvoren i za predstavnike ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.